کاندوم ناچ کدکس خاردار و شیاردار تاخیری جنسینگ NACH KODEX Ginseng SOUTH BRAZIL

محصول جدید

دارای ماده موثره جهت ایجاد تاخیر در انزال آقایان و تسریع اورگاسم بانوان برای همزمانی اورگاسم
دارایخارهای نقطه ای و شیارهای حلقوی برای افزایش تحریک فیزیکی همزمان با گرمابخشی
دارای نوک ذخیره جهت امنیت بیشتر با جمع آوری مایعات انزال

100 قلم

240,000 ریال بدون مالیات.